Categories
Tale

Negeri Laut

Dongeng tentang Raja Fishqua dan sahabatnya, Eleanor bersama kerajaan ikan-ikan