Chandrika

Telah dimaktubkan seorang putri
Keluar ia dari rahim yang kelak dipanggilnya indung

Chandrika dilahirkan:
Bersama riuh ombak selaba;
Diternakkan di bawah pendar rembulan;
Dan menetek dari hujan bulan juni

Ditiupkan doa pada si Putri kecil
agar senantiasa: Lapang sanubari
Seluas cakrawala tak bertepi

Putri kecil menjelma Chandrika;
yang terangnya menyuguhkan sentosa
Bahkan jika kau hanya melihatnya dari pantulan rawa-rawa.

Selatan Jakarta,
Juni 2019


image : pinterest